Παραγωγή πλήρους στατικής μελέτης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικών ή σύμμικτων κατασκευών καθώς και των κατασκευαστικών σχεδίων τους σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής.

Υποστήριξη της μελέτης καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ζητήματα φέρουσας ικανότητας κατασκευών.