Οι Η/Μ μελέτες γίνονται βάση των τελευταίων κανονισμών του ΤΟΤΕΕ και προσφέρουν τις βέλτιστες δυνατές λύσεις στον κατασκευαστή.

Ενδεικτικά οι Η/Μ μελέτες που μπορεί να πραγματοποιήσει η εταιρεία μας είναι οι ακόλουθες:

 • Μελέτες Θερμικών Απωλειών
 • Μονοσωλήνιου Συστήματος Θέρμανσης
 • Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης
 • Κατανομής Δαπανών
 • Κλιματισμού
 • Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
 • Ύδρευσης
 • Αποχέτευσης
 • Πυρασφάλειας
 • Πυρόσβεσης
 • Φυσικού Αερίου
 • Ανελκυστήρων
 • Φωτοτεχνικές