Η Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου (έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης) απαιτείται για όλα τα κτίρια βασικών χρήσεων:

energiaki_katigoria
 • Κατοικία Μόνιμη
 • Κατοικία Παραθεριστική
 • Γραφεία
 • Εμπορικές Χρήσεις
 • Συνάθροιση Κοινού
 • Εκπαίδευση
 • Προσωρινή Διαμονή
 • Υγεία & Κοινωνική Πρόνοια,
 • κ.λ.π.

τα οποία εμφανίζουν συνολική επιφάνεια άνω των 50 τ.μ.

Ειδικότερα ισχύει:


Α. Για νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια:

 • Με το πέρας της κατασκευής

Β. Για υφιστάμενα κτίρια:

 • Από 9/1/2011
  • Για κάθε πώληση – αγορά ενιαίου κτιρίου, για πώληση – αγορά τμήματος κτιρίου (π.χ. διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου  
 • Από 9/7/2011
  • Όλα τα παραπάνω, καθώς και για ενοικίαση τμήματος κτιρίου (π.χ. διαμέρισμα) ή επαγγελματικής στέγης

Γ. Για την ένταξη κτιρίων στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’οίκον»

energiaki_apodosi